Hadabima Authority

Special Projects

ව්‍යාපෘතිය

 

 1. ව්‍යාපෘතිය             -           කොස් පැල දස ලක්ෂයක් රෝපණය කිරිම

 

 1. ආයතනය -           කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය.

 

 1. ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශ -           දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම ආවරණය වන පරිදි මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමට යෝජිතය.

 

 1. සාමාන්‍ය තොරතුරු -       

 

කොස් (විද්‍යාත්මක නාමය - Artocarpus heterophyllus Lam) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බහුල වශෆයන් වගා කරනු ලබන මෙරට ජනතාවට ඉතා වැදගත් ශාකයකි.  එය රජයට අයත් වනාන්තර වල වෙනත් දැවමය වටිනාකමක් ඇති ශාක සමග අතුරු බෝගයක් ලෙස වගා කළ ද එහි ඇති ආහාරමය වටිනාකම නිසා බොහෝ ගෙවතු වල වගා කරනු ලැබේ.  එය බත් සදහා ජනප්‍රිය විකල්පයක් වේ.  මේ නිසා බොහෝ ග්‍රාමීය ජනතාව සාම්ප්‍රදායිකව එය බත් ගස ලෙස හදුන්වති.  එය ඝර්ම කලාපීය ආසියාතික රටවල ජනතාවට ද ඉතා වැදගත් ශාකයක් වනුයේ එය ආහාරයක්, දැවයක්, සත්ත්ව ආහාරයක්, ඉන්ධනයන්, සෞඛ්‍යමය වටිනාකම සහ ඩයි වර්ග නිස්සාරණය කර ගැනීම ආදී වූ බහුවිධ ප්‍රයෝජන නිසාය. බංග්ලාදේශයේ එය ඉතාමත් ජනප්‍රිය පළතුරු ශාක අතරින් භූමි ප්‍රමාණයෙන් සහ නිෂ්පාදනයෙන් තුන්වන ස්ථානයට පත්වි ඇති අතර, එය එරට ජාතික පළතුර ලෙසද සැළකේ.  වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරක් ලෙස කොස් නිෂ්පාදන ගෙවතු වලට සීමා වී ඇත.  මෙරට වාර්ෂික කොස් නිෂ්පාදනය මෙ.ටො.මි. 2.24 ක් පමණ වන අතර, වගා කර ඇති භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටෙයාර් 50000 ක් පමණ වේ.  තව ද එළවළුවක්, ඉදුනු පළතුරක් ලෙස මෙන්ම සකස් කළ නිෂ්පාදන වශයෙන් යොදාගත හැකි ප්‍රභේද සදහා මෙරට තුළ ඉතා විශාල ඉල්ලුමක් පවතී.  එසේම එය ඉතා ඉහළ ඵලදායීතාවයක් සහිත සහ විවිධ ජන කොටස් සහ දුප්පත් ගොවීන් අතර කැමැත්තක් දක්වන ඉහළ විභවයක් සහිත පළතුරු අතරින් එකක් ලෙසද හදුන්වාදිය හැකිය.  ශ්‍රි ලංකාව තුළ මෙම පළතුර ප්‍රෝටීන, කාබෝහයිඩ්‍රේට සහ ඛණිජ ලවණ සපයන ලාභදාය්‍ප්‍රභවයක් ලෙසද සැළකේ.

 

 1. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ අරමුණු
  • කොස් ශාකයේ නිෂ්පාදනය සහ ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම
  • පසු අස්වනු තාක්ෂණය තුල අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සදහා යොමුවීම
  • කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සදහා භාවිතා වන නව තාක්ෂණික මෙවලම් ජනප්‍රිය කිරිම.
  • කොස් හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සදහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කිරිම.
  • වගා නොකළ ඉඩම් තුල හරිත ආවරණය ඇති කිරීම
  • ආහාර සුරක්ෂිතතාවය දේශීයව ආහාර තුලින් සුරක්ෂිත කිරිමට කටයුතු කිරිම.

 

 1. ව්‍යාපෘතිය සදහා හදුනාගත් ගැටළු
  • වගා නොකළ ඉඩම් තුල සිදුවන පාරිසරික අසමතුලිතතාවය
  • දේශීය ආහාර පරිහරණ රටා තුලින් ප්‍රජාව විතැන්වීම.
  • කොස් අස්වැන්න ප්‍රයෝජනයට නොගෙන විනාශ වීම
  • 80 දශකයේ 23% ක් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ හරිත ආවරණය වර්තමානය වන විට 13% ක් දක්වා අවම වීම.
  • දේශීය දැවමය අවශ්‍යතාවයන් ආනයනය දැව තුලින් සපුරා ලීමට සිදුවීම.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරු අවශ්‍යතාවයන් සදහා විදේශීය වෙළදපල වෙත යොමුවීම.
  • නැවත වන වගා කටයුතු සදහා දේශීය නොවන ශාක දර්ශ භාවිතා කිරිම.

 

 1. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනික මැදිහත්වීම.

 

කොස් පැල දස ලක්ෂයක් රෝපණය කිරිමේ ජාතික වැඩසටහන මෙහෙයවීම් කටයුතු ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය වෙත පැවරී ඇත.  2018 – 2019 – 2020 යන වර්ෂ තුල මෙම අපේක්ෂිත ඉලක්ක වෙත යොමුවිය යුතු අතර, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් අනෙකුත් ආයතන සමග මනා ලෙස සම්බන්ධීකරණය වීම මගින් අදාල ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට යෝජිතය.  විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ හා ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ දායකත්වය මත මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම පිළිබද අවධානය යොමුකර ඇත.  බද්ධ හා බීජ කොස් පැල ලබාගැනීමේදී මෙම ආයතන වල දායකත්වය ලබාගැනීමට ද අපේක්ෂිතය.

 

 1. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ

මෙම ව්‍යාපෘතියයේ ප්‍රතිලාභීන් ලෙස පහත සදහන් ආයතන හා සංවිධාන හදුනා ගැනීමට යෝජිතය.

 1. වැව් දහසක් ගම් දහසක් වැඩසටහනේ ප්‍රතිලාභීන්
 2. ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සංවර්ධන ප්‍රතිලාභීන්
 3. මේ පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන ගොවීන් සහ ගොවි සංවිධාන
 4. නාගරික උද්‍යාන - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
 5. මාර්ග හරිත තීරු - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
 6. සිංහ සමාජ සාමාජිකයින්
 7. පරිසර සංවිධාන
 8. රාජ්‍ය ආයතන

 

 

 

 

 

 

 1. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් / උප ක්‍රියාකාරකම් සදහා වියදම් ඇස්තමේන්තුව

 

ක්‍රියාකාරකම

උප ක්‍රියාකාරකම

මුදල රු.මි.

කොස් පැල දස ලක්ෂයක් රෝපණය කිරිම

1.      මූලික දැනුවත් කිරිමේ සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් සංවිධානය (රැස්වීම් 100)

0.50

 

2.      බද්ධ කොස් පැල බෙදා හැරීම (පැල 100,000)

20.00

 

3.      බීජ කොස් පැල බෙදා හැරීම

(පැල 200,000)

8.00

 

4.      දැනුවත් කිරිමේ මාධ්‍ය හා ප්‍රචාරණ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්

4.00

 

5.       කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පරිභෝජනය ප්‍රචලිත කිරිම

1.00

 

6.      ප්‍රවාහන වියදම්

1.50

 

7.      පරිපාලන වියදම්

1.05

 

එකතුව

36.05

 

 1. ජාතික සංවර්ධනය තුල ව්‍යාපෘතියේ ස්ථානය

 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වය තුල ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විශේෂ සංවර්ධන ඒකකය මගින් ක්‍රියාත්මක වන වනරෝපා වැඩසටහනටද ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය වැඩසටහනද මෙම ව්‍යාපෘතිය තුලින් දායකත්වය ලබාදෙනු ලබයි.  එලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන අපි වවලයි අපි කන්නේ කඩිනම් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ක්‍රියාන්විතයේ එක් ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස මෙම වැඩසටහන හදුනාගෙන ඇත.

 

 1. ගෙවීම් ව්‍යාපෘතියේ අයවැය

වර්ෂය

ක්‍රියාකාරකම

මුදල

රු.

2018

කොස් පැල ලක්ෂ තුනක්ක් රෝපණය කිරිම

35.000

2019

කොස් පැල 100,000 රෝපණය කිරීම

20.000

2020

කොස් පැල 100,000 රෝපණය කිරීම

20.000

 

 

12.මූල්‍ය ප්‍රමාණය

අනු අංකය

මූල්‍ය ප්‍රමාණය

වර්ෂ 3 සහා වියදම

 රු.

1

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

75.000

 

13.ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් හා නඩත්තු වියදම්

මුදල් ප්‍රවාහය

2018

 

2019

2020

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

1.05

0.06

0.06

වැය

1.05

0.06

0.06

 

 1. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පාරසරික හා සමාජීය බලපෑම්

මෙම  ව්‍යාපෘතියේ පාරසරික බලපෑම් පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී  ශ්‍රී ලංකාවේ සීඝ්‍ර ලෙස අවම වී යන වන ආවරණය නැවත ස්ථාපිත කිරීම  පැල දශ ලක්ෂයක් රෝපණය කිරීම   තුළ ඉහළ දායකත්වයක්           ලබා දෙනු ලබන අතර මෙමඟින් පරිසර සමතුලිතතාවය ආරක්ෂා කිරීමට දායකත්වය ලබා දෙයි. තවද හරිත ආවරණය ඇති විම තුල වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය අවම වීම සඳහා  ධනාත්මක  බලපෑමක් ඇති කරනු ලබයි. එලෙසම ශාක ආවරණයක් ස්ථාපිත වීම තුල පාංශු ඛාදන තත්වය අවම කිරීම හා ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණයටද ඉවහල් යනු ඇත.

සමස්ථ ප්‍රතිලාභ සලකා බැලීමේදී කොස් ශාකය බත් වෙනුවට ඉතා හොඳ ආදේශකයකි. එමෙන්ම දැවමය වටිනාකමද ඉතා ඉහළ ශාකයක් වන අතර ඉන්ධන සඳහාද කදිම ප්‍රභවයකි.  ඉතා රසවත් පලතුරක් ලෙස ලෙස පරිභෝජනය කරන මෙම ශාකය ඉතා ඉහළ ආර්ථික වටිනාකමක් ඇති ශාකයකි.

 

 1. ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාන්විතයේ කොස් පැල දශ ලක්ෂයක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහන මෙහෙය වීම ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය වෙත පවරා ඇත. ඒ අනුව කෘෂීකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හා  ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන වල දායකත්වය ලබා ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය.     පැල දශ ලක්ෂයක් රෝපණය කිරීමට වසර 3 ක් තුල  නිම  කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කරනු ලබන අතර බද්ධ පැල ලබා ගැනීම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සිදු කිරීමට යොජිතය.බීජ පැල ගොවිජන සේවා දෙපාර්තුමේන්තුව මඟින් ලබා ගැනීමටත් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ගොවිපල තුල හා ප්‍රජා ව්‍යවසායකත්ව පැල තවාන් තුල පැල නිෂ්පාදනයටත් කටයුතු කරනු ලබයි.

පැල රෝපණ කටයුතු සඳහා ගොවි සංවිධාන, වැඩිහිටි සංවිධාන,  පාසල්,  රාජ්‍ය නොවන ආයතන වල මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන වල දායකත්වය ලබා ගැනීම අපේක්ෂා කරනු ලබයි. ගොවි ප්‍රජා සඳහා පැල ලබා දීමට අමතරව වගා නොකර ඇති එහෙත් හරිත කලාප ලෙස සංවර්ධනය  කල හැකි බිම් තීරු වල රෝපණ කටයුතු සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය.

 

 1. කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතාවය

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමතර කාර්ය මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය නොවන අතර අධිකාරියේ ක්ෂේත්‍ර කළමණාකරන යාන්ත්‍රණය තුල කලාප කළමණාකරුවන් හා ඒකක කළමණාකරුවන්ගේ අධ්‍යනය යටතේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව ඇති අතර අධිකාරියේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක නොවන දිස්ත්‍රීක්ක වල දිස්ත්‍රීක් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේද හා සහකාර ගොවිජන සේවා කොමසාරිස් වරුන්ගේද දායකත්වය තුල කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් හා කෘෂිකර්ම උපදේශක වරුන්ගේද දායකත්වය අධ්‍යන දායකත්වය තුල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

 

 1. අයදුම්කරුගේ විස්තර

ආයතනය                     -           ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ලිපිනය                         -           ගන්නෝරුව, පේරාදෙණිය.

දුරකථන අංකය                        -           081-2388107, 081-23883434,

ෆැක්ස්                          -           081-2388132

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි -        

           නම                    -           බී.ටී.ඒස්. ඩබ්.කුමාර ,

           තනතුර               -           සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)     

           දුරකථන අංක     :           081-2388343 / 0718698459

Best SneakersSneakers
Category: