ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් කොත්මලේ ගොවිපලේ නිෂ්පාදනය කරන ලද තැඹිලි පැල

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් කොත්මලේ ගොවිපලේ නිෂ්පාදනය කරන ලද තැඹිලි පැල, ගම්මිරිස් පැල,  පුවක්  පැල , මිරිස් පැල, තක්කාලි පැල,

කිලෝ පේර  පැල ආදි රෝපණ ද්‍රව්‍ය 2020-05-14 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා විසින් සහන මිළකට

හදබිම අධිකාරිය ඉදිරිපිටදී පාරිභෝගිකයන් සඳහා ලබා දුන් අවස්ථාව ...........

       

     

                 

     

 

 

COVID 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන්

COVID 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් පනවා ඇති ඇදිරිනීතිය නිසා පිඩාවට පත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන ජනතාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින්  ජංගම අලෙවි රථ උපයෝගි කරගෙන සහනධායි මිලකට එලවළු සැපයීමේ වැඩසටහනක් 2020-03-30 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි........ එම වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා ....................

      

     

     

 

 

2020-02-04 වැනි දිනට යෙදි ඇති 72 වැනි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන්

2020-02-04 වැනි දිනට යෙදි ඇති 72 වැනි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් පල්ලේකැලේ ගොවිපලේ
හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා හා නියෝජ්‍ය සභාපති ඒ.බි.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
2020-02-03  දින ක්‍රියාත්මක කළ ශ්‍රමදානයේ විශේෂ අවස්ථා .............................

 

  

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා 2020-01-29 වන දින සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව................

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා 2020-01-29 වන දින

සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව................

තවත් කියවන්න...